Titler og herredømmer

På Toppen sitter Kongen og hans cohort. De styrer i hele landet.

Under dem er landet hovedsaklig delt i 5 deler, eller Landsdeler. I hvert av disse styrer forsjellige Duke’s sine Dutchys, det er i hovedsak Dukene som tar seg av landsdelsstyret og sammen velger de en Archduke som ikke har makt over de andre Dukenes områder, men som er deres representant eller diplomat om man vil hos kongen.

I hvert Duchy er det counties, Der styrer Counts (dagligdags kalt Lord) Disse Countene er herrer over sitt område og eier store landområder. De svarer til sin Duke og betaler skatt til ham/henne, samt er pliktet til å stille menn og våpen i krig.

I Countiene er ofte mye av landet oppdelt mellom andre små aktører. Blant dem har vi Baronene (dagligdags betegnet som Lord). Baronene styrer som relgel en liten by, eller et lite ommråde innenfor countiet og svarer til Counten, skylder ham skatt og menn. Men i Hovedsak skatt. De andre aktørene innefor et County som eier Land er ikke adel, men har fremdeles litt makt og er herre over sine små områder, deriblant Riddere, Storbonder og Mektige Handelsfamilier.

Titler og herredømmer

Guilds Theezar